Létezhet-e a Mikulás?

Kedves Olvasóink!

Mikulás ünnepének másnapján szeretnénk kedveskedni Nektek a Mikulás létezésének eddigi legalaposabb tudományos cáfolatával, amit mostanára már bizonyára sokatok ismer (megjelent egyik tavalyi számunkban is ;)), valamint azt az elvet követve, hogy hallgattassék meg a másik fél is,  megosztjuk Veletek Larry Silverberg professzor, a Mikulással kapcsolatos számítások szaktekintélyének gondolatmenetét azzal kapcsolatban, hogy hogyan létezhet mégis.

Miért nem létezhet a Mikulás?

Nos, nézzük a tényeket:

  1. A rénszarvasok egyik ismert faja sem képes repülni. Igaz, még körülbelül 300,000 élő organizmus nem lett áthatóan tanulmányozva, ezek többsége azonban valamilyen baktérium. De ez nem zárja ki TELJESEN a repülő rénszarvasok létezését.
  2. A világon 2,5 milliárd gyerek (18 év alatti személy) van. A Télapó nem látogatja meg a muzulmán, hindu, zsidó és buddhista gyerekeket, ami ezt a számot 85%-kal csökkenti, tehát marad 375 millió gyerek. Háztartásonként átlagosan 3,5 gyerek van, ami 107 millió házat jelent. Tételezzük fel, hogy lakásonként legalább 1 jó gyerek van.
  3. Télapónak, a különböző időzónák, és a Föld forgása miatt 31 órája van, hogy az ajándékokat szétossza, feltételezve, hogy Keletről Nyugat felé halad (ami logikus). Ez másodpercenként 1240 lakást jelent. Tehát lakásonként 0,8 ezredmásodperce van arra, hogy megálljon, kiszálljon a szánból, leugorjon a kéményen, lerakja az ajándékokat, a kéményen visszamásszon, beszálljon a szánba, és a következő házhoz menjen. Ha feltételezzük, hogy a 107 millió háztartás a világ különböző részein található, akkor az háztartásonként 0,78 mérföldet, összesen 83,6 millió mérföldet jelent. Ekkor még nem számoltuk bele azt, amit 31 óránként egyszer mindenképpen csinál mindenki, valamint az étkezést, stb.
  4. Ez 967 mérföld/másodperces átlagsebességet követel, ami a hangsebesség 4700-szorosa. Összehasonlításképpen, a leggyorsabb ember által készített jármű, az Ulysses űrszonda mindössze 27,4 mérföldet tett meg másodpercenként. Egy hagyományos rénszarvas legjobb esetben is csak 15 mérföldet képes futni óránként.
  5. A játékok súlya egy újabb érdekes eredményhez vezet. Ha minden gyerek csak egy közepes méretű legó csomagot kap (1 kg), az 375.000 tonnát jelent, és akkor még nem számoltuk Télapót, aki az állítások szerint igencsak túlsúlyos. A földön egy hagyományos rénszarvas maximum 150 kg-t képes húzni. Feltételezve, hogy a “repülő rénszarvasok” ennél ügyesebbek, és tízszer ennyit bírnak el, akkor is 250.000 rénszarvasra van szükség, nem pedig 6-8-ra, ahogyan azt a szemtanúk állítják. A sok rénszarvas persze tovább növeli a szán súlyát, ami most már 435.430 tonna. Megint csak összehasonlításként: ez a Queen Elizabeth hajó súlyának ötszöröse.
  6. Egy 435.000 tonna súlyú test 967 mérföld/óra sebesség mellett óriási légellenállásba ütközik, ami felizzítja a szarvasokat, mint ahogyan a Föld légkörébe lépő űrhajó is felizzik. Szarvasonként 14,3 kvintillió Joule/mp energia szabadul fel, ami a szarvasokat és a szánt azonnal lángba borítja, és az egész fogat 3,26 ezredmásodperc alatt megsemmisül.

Röviden: ha valaha létezett is Télapó, most már biztos halottnak kéne lennie.

Mi a Mikulás titka?

Larry Silverberg, az Észak-Karolina Állami Egyetem mechanikával és repüléstudománnyal foglalkozó professzora diákjai segítségével megfejtette a Mikulás titkát. Silverberg a Mikulással kapcsolatos matematikai számítások szaktekintélyének számít, érthető hát, hogy foglalkoztatja a kérdés.

Silverberg számításai szerint a Mikulásnak mintegy 200 millió gyereket kell meglátogatnia, akik ugyanennyi négyzetmérföldnyi területen élnek. Mivel minden családban 2,67 gyerek él, ezért 75 millió otthonba kell eljutnia, amik között az átlagos távolság 1,63 mérföld, így a Télapónak összesen 122 millió mérföldet kell megtennie. Ahhoz, hogy ezt a távolságot 24 óra alatt megtegye, a Télapónak 8 180 296 kilométer per órás sebességgel kell haladnia. Silverberg szerint ez nem kivitelezhető, mert ez a fénysebesség százharmincad része, és ilyen tempóban bonyolult, ha nem lehetetlen utazni.

Silverberg és csoportja ezért egy másik megoldással állt elő, amihez az einsteini relativitáselméletet használták fel. A relativitásfelhők (relativity clouds) a relativitáselmélet fizikáján alapulnak; ha ilyeneket hoz létre, a Mikulás hónapokat biztosíthat magának, hogy kiossza az ajándékokat, miközben mi úgy érzékeljük, hogy csupán néhány perc telt el. Silverberg hipotézisének egyik kiindulópontja, hogy a Mikulás ismeretei a relativitás fizikájáról jóval meghaladhatják a miénket.

A komolytalannak hangzó érveket Danny Maruyama, a Michigan Egyetem kutató fizikusa elfogadhatónak tartja. Ha a Mikulás a fénysebességet megközelítő gyorsasággal utazhat egy repülő szánnal, valamint elfek és törpék segítik a munkáját, arra is képes lehet, hogy relativitásfelhőket hozzon létre, így öt földi perc alatt elvégezheti az ajándékozást.

Silverberg szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Mikulás nem egymaga végzi a munkáját. A kutatócsoport kiszámította, hogy ha 750 szánnal hordják az ajándékokat, a relativitásfelhőknek köszönhetően hat mikuláshónap (vagyis huszonnégy földi óra) alatt kényelmesen kioszthatók az ajándékok, még akkor is, ha a repülő szánok csak 130 kilométert tehetnek meg óránként. Silverberg úgy látja, ez a sebesség könnyen elérhető, ha a szánok oldalára kisméretű sugárhajtóműveket szerelnek.

Források:

Hozzászólás